Raspberry Pi – BTSync installeren

Btsync is de software die we gaan gebruiken om beide Pi’s met elkaar te syncen. Of eigenlijk syncen we de backup. Btsync heeft een eigen repository waarvan we de software kunnen installeren. Raspbian heeft de deze repository niet standaard aan boord, dus moeten we deze zelf toevoegen. Alle repositories van een linux debian installatie zijn vermeld in de folder /etc/apt/sources.list.d/. Hierin staan .list bestanden waarin links staan naar repositories. Om de btsync repository bekend te maken binnen onze installatie maken we dus een bestand btsync.list aan in die map. Doe dat met dit commando:

$ sudo sh -c 'echo "deb http://linux-packages.getsync.com/btsync/deb btsync non-free" > /etc/apt/sources.list.d/btsync.list'

Met dit command stuur (echo) je als het ware een tekst naar een bestand. Hier stuur je dus de link van de repository naar het bestand btsync.list in de map /etc/apt/sources.list.d/. Om packages te kunnen installeren van deze repository (ook wel repo genoemd) heb je een sleutel nodig. Met deze sleutel kun je controleren of de packages die gedownload worden ook daadwerkelijk de packages zijn die je wilt hebben. Download en installeer deze sleutel:

$ wget -qO - http://linux-packages.getsync.com/btsync/key.asc | sudo apt-key add -

In dit commando wordt er gebruik gemaakt van piping. Met piping is het mogelijk de output van het ene commando te gebruiken in het daarop volgende. Met wget downloaden we een key, en vervolgens gebruiken we die in het commando achter de |, het toevoegen van die key. Om de nieuwe repo te gebruiken moeten we eerst apt-get updaten:

$ sudo apt-get update

Alle beschikbare repo’s worden geinventariseerd zodat apg-get weet welke packages er allemaal beschikbaar zijn. Vervolgens installeren we btsync.

$ sudo apt-get install btsync

Nadat de installatie afgerond is werkt btsync direct. Helaas kunnen we niet direct bij de web-gui komen. Deze is namelijk ingesteld om alleen maar verkeer vanaf de Pi zelf te accepteren. Aangezien wij de web-gui vanaf een andere machine zullen benaderen moeten we deze configuratie aanpassen. Open het configuratie bestand van btsync om deze te bewerken:

$ sudo nano /etc/btsync/config.json

Je zult daar onderstaande regel zien staan.

"listen" : "127.0.0.1:8888"

Pas deze aan naar:

"listen" : "ip.adres.vande.pi:8888"

Sla de wijziging op en sluit het bestand met ctrl-x, y en Enter. Zoals meestal moeten we de service herstarten als we wijzigingen in de configuratie aanbrengen. Pas als de service opnieuw gestart wordt wordt het nieuwe adres van kracht.

$ sudo service btsync restart

Als je nu in de webbrowser op je eigen machine dat adres ingeeft zul je zien dat de web-gui van btsync opstart. In het scherm wat getoond wordt zul je een schermnaam moeten opgegeven. Daarna laad het scherm van btsync. Voor de veiligheid is het goed om direct een gebruiker en wachtwoord op de web-gui te zetten. Dit kan via de instellingen in de rechter bovenhoek.

Vanaf dit punt wordt de configuratie anders voor elke Pi. Als je alle stappen tot nu toe op 1 Pi hebt uitgevoerd, dan is nu het moment om op de 2e Pi ook alle stappen tot dit moment uit te voeren. In de volgende stap gaan we de backup oplossing werkend maken en gaan we ervan uit dat beide Pi’s een werkende btsync installatie hebben.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply