Raspberry Pi – Externe HD aansluiten

In deze stap gaan we de externe HD aansluiten, herindelen en klaar maken voor gebruik. Om een disk te kunnen gebruiken sluit je deze natuurlijk eerst aan op de USB-poort van de Pi. Als dit je eerste keer is dat je een disk aansluit op een linux systeem is het handig om alleen deze disk en de USB-stick uit de eerdere stap in de Pi te laten zitten. Dat maakt een en ander wat makkelijker en wordt de kans op fouten wat kleiner. Nadat je disk aangesloten hebt log je in op de Pi via SSH en gaan we eerst kijken of de Pi de disk ziet:

$ blkid

Als je dit commando als gewone gebruiker uitvoert dan krijg je alleen extra disks te zien en niet de USB-stick die wij als filesysteem gebruiken. Zoek naar /dev/sda1 of /dev/sdb1. Als je maar 1 extra disk hebt aangesloten zie je 1 van de twee staan. Als je er toch meerdere disks hebt aangesloten kun je het label gebruiken om uit te vinden welke je moet hebben. In mijn geval moet ik de volgende disk hebben:

/dev/sda1: LABEL="My Book" UUID="A2CA0AEBCA0ABC13" TYPE="ntfs"

Nu gaan we de disk herindelen met het programma gdisk. Mijn schijf heeft een effectieve ruimte van 3.6 Terabyte. Ik ga dus 2 partities aanmaken van 1.8 Terabyte.

$ sudo gdisk /dev/sda

Met de toets “p” kun je een overzicht aanvragen van de huidige indeling. In mijn geval is er 1 partitie. Dit wil ik wijzigen naar 2 partities. Aangezien de eerste alle ruimte in neemt gaan we die eerst verwijderen. Toets “d” om een partitie te verwijderen. Omdat ik maar 1 partitie heb wordt er niet gevraagd welke partitie ik wil verwijderen en wordt direct de eerste partitie verwijderd. Als je nu weer “p” toetst zie je dat er geen partities meer zijn. Nu kunnen we 2 nieuwe partities maken. Toets “n” om een nieuwe partitie aan te maken. Toets dan 2x “Enter” voor het standaard partitie nummer en de standaard eerste sector nummer. Toets dan “+1800G” bij de volgende vraag om een partitie aan te maken van 1.8 Terabyte. Toets nogmaals “Enter” om het standaard formaat te kiezen en klaar. Maak nu nog een partitie aan van 1.8 Terabyte. Als je daarmee klaar bent, toets je “w” en “y” om alle wijzigingen door te voeren.

Nu moeten we de 2 partities klaar gaan maken voor gebruik. Eerst gaan we op elke partitie een filesysteem maken, om daarna het systeem te vertellen op welke plek (pad) we de filesystemen beschikbaar willen hebben. Met het volgende commando maken we het standaard filesysteem van linux aan:

$ sudo mke2fs -t ext4 -L [naam] /dev/sda1

mke2fs is het commando om een filesysteem aan te maken op een partitie. -t ext4 betekent dat we het ext4 type willen gebruiken voor het filesysteem en met -L [naam] geen je een label aan het filesysteem. Tenslotte geef je met /dev/sda1 aan dat je dit op partitie 1 van de /dev/sda disk wilt hebben. Maak ook een filesysteem aan op de 2e partitie met hetzelfde commando, maar dan met een ander label en op partitie /dev/sda2.

Wanneer de Pi start willen we dat onze partities automatisch beschikbaar zijn voor de Pi. Dit gaan we aangeven in hetzelfde bestand als waar we opgegeven hebben wat we als root willen gebruiken tijdens het booten naar een USB-stick: /etc/fstab. Zoals we eerder geleerd hebben is dat het beste te doen door middel van gebruik van de UUID. Gebruik onderstaand commando om alle partities te zien met hun UUID’s en noteer de UUID’s van de /dev/sda1 en /dev/sda2 partities.

$ blkid

Nu moeten we aangeven waar de we deze partities (of eigen de filesystemen die er op staan) beschikbaar willen hebben. Het beschikbaar maken van een schijf / partitie in Linux heet mounten. In Windows zie je eigenlijk altijd dat alle partities hun eigen letter hebben. Je kent ze allemaal wel: de C-schijf of de E-schijf, enzovoorts. In Linux werkt dat anders. In linux wordt de hoofd-partitie altijd op / (de root) beschikbaar gemaakt (gemount), en alle overige partities op submappen onder de root. Ik wil mijn partities beschikbaar (gemount) hebben in aparte mappen (genaamd “eigen” en “ander” onder de map /data. Onderstaand zie je dit visueel gemaakt:

/--
  |- boot
  |- data --           
           |- eigen > /dev/sda1
           |- ander > /dev/sda2
  |- etc

Deze mapen bestaan nog niet en zullen we eerst moeten aanmaken. Met het commando mkdir kun je mappen aanmaken in Linux. Elke map moet je afzonderlijk aanmaken. Je kunt dus niet zeggen van: maak de map /data/eigen aan, zonder dat de map /data bestaat. De map /data wordt niet automatisch aangemaakt als deze niet bestaat. Dit is een mooi moment om te leren hoe je toch meerdere commando’s in 1 klap kan uitvoeren. In Linux kun je meerdere commando’s achter elkaar in geven als je ze scheidt met een “;”. Met onderstaand commando maak je de map /data, /data/eigen en /data/ander aan:

$ sudo mkdir /data; sudo mkdir /data/eigen; sudo mkdir /data/ander

Als je nu ls -l /data uitvoert als commando zul je zien je 2 mappen terug krijgt:

total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 12 16:02 ander
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 12 16:02 eigen

Nu de mappen waar we de partities gemount willen hebben aangemaakt hebben moeten we ons zelf rechten geven. In de output hierboven zie je 2x root staan bij de mappen. Dat betekent dat de eigenaar root en de groep root rechten hebben op deze mappen, en de rest niet. Om ervoor te zorgen dat wij ook rechten hebben, maken wij ons zelf eigenaar van de /data en alle onderliggende mappen. Doe dit met:

$ sudo chown -R [eigen gebruikersnaam]:root /data

Als je nu weer ls -l /data uitvoert zul je zien dat nu je eigen gebruikers naam als eerste (eigenaar) staat. Nu gaan we daadwerkelijk ervoor zorgen dat de partities gemount worden op die mappen. Open /etc/fstab om het te bewerken:

$ sudo nano /etc/fstab

Voeg nu 2 regels toe:

/dev/disk/by-uuid/[uuid van /dev/sda1] /data/eigen ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 3
/dev/disk/by-uuid/[uuid van /dev/sda2 /data/ander ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 4

Sla het bestand op en sluit het met ctrl-x, y en Enter. De configuratie wordt pas van kracht bij het opstarten van de Pi. Dus herstart de Pi.

$ sudo reboot

Log opnieuw in en controleer of de partities beschikbaar zijn. Je kunt dit checken met het commando df.

$ df -m

In het overzicht wat je te zien krijgt zie je dat onderaan je 2 partities zichtbaar zijn.

/dev/sda1 1857690664 69260 1763233180 1% /data/eigen
/dev/sda2 1857690664 69260 1763233180 1% /data/andere

Well done. Je hebt je harde schijf aangesloten en beschikbaar gemaakt op de Pi. In de volgende stap gaan we de schijf beschikbaar maken vanaf je netwerk door middel van Samba.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply